Van restmaterialen naar duurzame hulpbron

Respect voor uw bedrijfsvoering, maar ook voor dier, mens en milieu is bij Rendac geen bijzaak, maar hoofdzaak. Behalve door onze klantgerichte, ontzorgende aanpak, onderscheiden wij ons ook doordat we onze eindproducten omzetten in groene energie en duurzame brandstof. Zo maken we van een lastig, potentieel riskant afvalproduct een duurzame hulpbron. Betrouwbare, veilige dienstverlening met een vooruitziende blik.

Groene energie voor 40.000 huishoudens

Onze eindproducten, diermeel en dierlijk vet, zetten wij in als biobrandstof voor de productie van energie in energiecentrales, WKK’s en cementovens, bij onze eigen productieprocessen en als grondstof voor tweede generatie biodiesel. Daarmee voldoen we aan de wettelijke eis dat het materiaal wordt vernietigd, terwijl we tegelijkertijd duurzaamheidspotentieel van de eindproducten realiseren. De hoeveelheid groene energie die wij jaarlijks kunnen produceren komt overeen met de energiebehoefte van ongeveer 40.000 huishoudens.

Werken aan een economisch en ecologisch duurzame wereld

De drive om op innovatieve wijze restmaterialen  om te zetten in duurzame oplossingen voor uiteenlopende industrieën zit evenzeer in het DNA van Rendac als van alle andere bedrijven die onderdeel zijn van Darling Ingredients.

  • minder volks- en diergezondheidsrisico’s dankzij onze beproefde hygiëneprotocollen
  • minder uitputting van natuurlijke hulpbronnen en minder CO2-uitstoot door onze productie van groene energie en duurzame brandstof
  • verbinding tussen de agrarische en de vlees-, vis-  en zuivel-verwerkende industrie enerzijds en de levering van duurzame energie anderzijds

Ontdek meer over duurzame belofte & maatschappelijke verantwoordelijkheid van Darling Ingredients