De aanwezigheid van een kadaver van een landbouwdier moet binnen 48 uur na overlijden worden gemeld aan een erkende ophaler voor landbouwdieren. Deze melding is niet verplicht voor kadavers < 1kg.

Veehouderijen zijn verplicht een permanente, verharde kadaverophaalplaats in te richten. Voor kleinere dieren zijn ook kadavertonnen toegelaten. De ophaalplaats moet aan een voldoende brede, verharde toegangsweg liggen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg en de afdekking moet vlot verwijderbaar zijn. Klik hier voor meer informatie hierover.