Garanties als uitgangspunt

Ieder jaar worden de tarieven van Rendac vastgesteld in samenspraak met de verschillende overheden in Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. Hierbij staan garanties in hygiëne, traceerbaarheid en dienstverlening centraal.

Ophaling van dode huisdieren, melk en eieren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, slachtafval, slagersafval en overig dierlijk restmateriaal vallen niet onder bovenstaande afspraken.


Mijn factuur is niet correct:

Personalia op factuur is onjuist:

Wat te doen? U dient de juiste gegevens1 op de factuur te schrijven en deze terug te sturen via briefpost, e-mail of fax.

1: Dit kan zijn, Naam, adres en/of BTW-nummer

Overname heeft al plaatsgevonden maar dit is nog niet gemeld aan Rendac:

Wat te doen? U dient de gegevens2 van de nieuwe eigenaar op de factuur te schrijven en de factuur terug te sturen via e-mailen of fax.

2: Een volledige tenaamstelling bestaat uit: Naam, adres, bedrijf (eventueel woonadres), en BTW nummer. 

De diersoort of het dierenaantal is niet correct:

Wat te doen? U dient de factuur terug te sturen via briefpost, e-mail of fax, inclusief een scan of kopie van de laatste mestbankaangifte. Geen enkel ander bewijsstuk is geldig.

Heeft u nog vragen?

Onze facturatiedienst is bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur om uw vragen te beantwoorden.

Telefoon: 053-640 335

Fax: 053-640 271

E-mail: abonnementen@rendac.com 

Aandachtspunten

Het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vraagt in zijn omzendbrief van 18/03/13 voor een correcte melding van gestorven runderen. Om een correcte en volledige overdracht van de oormerknummers door Rendac naar SANITEL mogelijk te maken, dient de veehouder bij het aanmelden van een runderkadaver in het kadavermeldingssyteem van Rendac het volledige oormerknummer van het gestorven rund in te geven.

Uit een analyse van de identificatiegegevens die Rendac aan het FAVV overmaakte, is gebleken dat een aantal veehouders de oormerknummers niet of onvolledig ingeeft bij de melding van een gestorven rund aan Rendac. Dat verhoogt de kans op foutieve gegevens in SANITEL en veroorzaakt aanzienlijke, bijkomende administratieve lasten bij de veehouder en DGZ.

Het abonnement dekt bij de ophaling van dode dieren, zoals werd bepaald door de overheid maar dekt niet de ophaling van gezelschapsdieren (honden en katten) en slachtafval.

Ieder bedrijf is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn vaten. De dode dieren die u aanbiedt, dienen steeds op een goed bereikbare plaats (zonder touwen) te liggen. Rendac onthoudt zich in deze gevallen van alle verantwoordelijkheden in geval van gebeurlijke schade.