Garanties als uitgangspunt

Ieder jaar worden de tarieven van Rendac vastgesteld in samenspraak met de verschillende overheden in Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. Hierbij staan garanties in hygiëne, traceerbaarheid en dienstverlening centraal.

Ophaling van dode huisdieren, melk & eieren niet geschikt voor menselijke consumptie, slachtafval, slagersafval en overig dierlijk restmateriaal vallen niet onder bovenstaande afspraken.


Wat te doen indien de factuur niet correct is

Personalia op factuur onjuist:
kan zijn- Naam - Adres - BTW nummer!!!
Factuur terugsturen/mailen/faxen MET de correcte gegevens op de factuur geschreven.

Overname gebeurd doch nog niet gemeld aan Rendac:
Factuur terugsturen/mailen/faxen MET de gegevens van de nieuwe eigenaar op de factuur geschreven.
(naam, adres, bedrijf (eventueel woonadres), B.T.W. nummer)

Diersoort of dierenaantal niet correct:
Factuur terugsturen/mailen/faxen MET bijgevoegd een kopie van de laatste mestbankaangifte

Geen enkel ander bewijsstuk wordt aanvaard!!!!

Vragen:

Facturatiedienst Rendac bereikbaar van 9 tot 16u:
Rendac Abonnementen: 
Telefoon: 053 640 335
Fax: t.a.v. klantendienst 053 640 335
E-mail: abonnementen@rendac.com 

Aandachtspunten

Het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vraagt in zijn omzendbrief van 18/03/13 voor een correcte melding van gestorven runderen. Om een correcte en volledige overdracht van de oormerknummers door Rendac naar Sanitel mogelijk te maken, dient de veehouder bij het aanmelden van een runderkadaver in het kadavermeldingssyteem van Rendac het volledige oormerknummer van het gestorven rund in te geven. Uit een analyse van de identificatiegegevens die Rendac aan het FAVV overmaakte, is gebleken dat een aantal veehouders de oormerknummers niet of onvolledig ingeeft bij de melding van een gestorven rund aan Rendac. Dat verhoogt de kans op foutieve gegevens in SANITEL en veroorzaakt aanzienlijke, bijkomende administratieve lasten bij de veehouder en DGZ.
Het abonnement dekt bij de ophaling van dode dieren, zoals werd bepaald door de overheid maar dekt niet de ophaling van gezelschapsdieren (honden en katten) en slachtafval.
Ieder bedrijf is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn vaten.
De dode dieren die u aanbiedt, dienen steeds op een goed bereikbare plaats (en ZONDER touwen) te liggen. Rendac onthoudt zich in deze gevallen van alle verantwoordelijkheden in geval van gebeurlijke schade.